x
P O R A D C E

S čím Vám mohu pomoci?

Jako Poradce ADR Vám nabízím

Profesionální ADR poradenství
a související služby

01
Provedení vstupního auditu
Cílem vstupního auditu je prověřit aktuální stav z pohledu Dohody ADR.
03
Provedení školení zaměstnanců
Osoby, které se podílí na přepravě nebezpečných věcí, proškolíme dle platné legislativy. Netýká se školení řidičů ADR.
04
Vypracování výroční zprávy
Vypracování Výroční zprávy ADR pro orgány státní správy.
06
Poradenská činnost
Nabízím stálý poradenský a informační servis.

Pokud máte dotazy,
Kontaktujte mě

Volejte právě teď +420 774 626 248