x
P O R A D C E

O Poradci ADR

o mně
Vítám Vás na mém webu

Jsem profesionální
poradce ADR

Díky více, než 15 leté praxi v oblasti ADR Vám mohu nabídnout opravdu komplexní služby a poradenství v této oblasti. .
  • Bezpečnostní poradce ADR
  • Povinná výbava ADR
  • Výroční zprávy
  • Zprávy o mimořádných událostech

+

let zkušeností
Jak pracuji?

Ke každému klientovi přistupuji individuálně

01
Vstupní audit Cílem vstupního auditu je prověřit aktuální stav nejen z pohledu dohody ADR.
02
Návrh spolupráce a spolupráce Rozsah spolupráce je různý - od nastavení všeho potřebného až po funkci bezpečnostního poradce.
03
Kontrola Vždy zpětně kontroluji nastavená pravidla a podmínky pro přepravu. Jsem opravdu rád, když vše funguje, jak má.
Třídy ADR

Mohu Vám pomoci s těmito třídami ADR

Třída 2.1 - Hořlavé plyny, třída 2.2 - Nehořlavé, netoxické plyny, třída 2.3 - Toxické plyny, třída 3 - Hořlavé kapaliny, třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky, samo-volně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky, třída 4.2 - Samozápalné látky, třída 4.3 - Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, třída 5.1 - Látky podporující hoření, třída 5.2 - Organické peroxid, třída 6.1 - Toxické látky, třída 6.2 - Infekční látky, třída 8 - Žíravé látky, třída 9 a 9A - Jiné nebezpečné látky a předměty